Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devleten yapılacak

Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devleten yapılacak

Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devlete alınıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından yap
Ana Sayfa Duyuru, Genel, Güncel, Personel Alım İlanları 2 Kasım 2016 1710 Görüntüleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan Öğretim Üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

1.İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sin. Hast. SAUM Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Profesör 1 ADET

Bipolar bozukluğun farklı dönemlerinde oksidatif stres, inflamasyon ve metabolik biyobelirteçlerinin; hastalığın tanı, tedavi, seyir açısından ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.

2.İstanbul Bağcılar SAUM Cerrahi Tıp BilimleriÜroloji Profesör 1 ADET

Robotik cerrahi sertifikası ve robotik prostat cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak. Endoskopik prostat cerrahisinde farklı enerji kaynakları konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

3. İstanbul Bağcılar SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 ADET

İntrakardiyak kök hücre konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

4

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Robotik cerrahi konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.

5

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

HIV-1 ilaç direnciyle ilgili moleküler düzeyde çalışmaları olması ve PCR yöntemleriyle ilgili kurs sertifikası olmak.

6

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Omurga cerrahisi primer ve revizyonlarında, kalça ve diz primer ve revizyon protez cerrahisinde en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

7

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında patent sahibi olmak.

8

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Kemik kaynamamaları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

9

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Çocuk ortopedi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

10

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi uzmanı ve Pediyatrik kalp cerrahisi uzmanı olmak.Aort anevrizması/ Disseksiyonu alanında deneyim sahibi olmak.

11

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Yasal süreçlerle tedavi kurumlarına sevk edilen ve denetimli serbestlik kapsamındaki bağımlılar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Perinatal psikiyatri ve Vücut Dismorfik Bozukluğu alanında özgün araştırmaları olmak.

13

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Manuel Tıp ve Eklem enjeksiyon yöntemleri ile ilgili eğitim ve deneyim sahibi olmak. Kas iskelet sistemi hastalıklarında tanısal ve girişimsel ultrason kursları sertifikası ve klinik deneyim sahibi olmak.

14

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Transplantasyon kliniğinde en az 6 ay bulunmuş olmak. Eğitim becerileri eğitimi almış olmak. Robotik cerrahi eğitimi almış olmak.

15

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Serebral palsili çocuk hastalarda yaşam kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak.

16

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

ERCP, baby endoskopi ve EUS konusunda deneyim, sertika ve çalışmaları olmak. Karaciğer nakli konusunda eğitim almış olmak. Moleküler ve kök hücre düzeyinde çalışma yapmış olmak. Hepatobilyer ve pankreas cerrahisi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi olmak.

17

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Malnütrisyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

18

İstanbul Haseki SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Adli pediatri konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

19

İstanbul Haseki SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Kafa travmalarında oksidatif stres konusunda çalışma yapmış olmak.

20

İstanbul Haseki SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak.

21

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Trombosit ve trombosit aktivasyonu belirteçleri, ortalama tronbasit hacmi, Beta- tromboglobulin ve serotonin üzerine çalışması ve deneyimi olmak.

22

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Gluteal bölge yaralanmaları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

23

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Nütrisyon konusunda yayınları ve deneyim sahibi olmak. Palyatif bakım merkezi eğitimi almış ve deneyim sahibi olmak.

24

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

1

Deri ekleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

25

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

HIV ve hepatit konularında çalışma yapmış olmak.

26

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

27

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Doğal bal zehirlenmelerinde ve kolesistektomili hastalarda h.pilori üzerinde çalışma yapmış olmak.

28

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Metabolizma alanında yandal uzmanı olmak.

29

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Fetoultrasonografi ve ekokardiyografi konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

30

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk beyin cerrahisinde çalışma ve deneyim sahibi olmak. Mikronöroşirürji alanında doktora yapmış olmak.

31

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Organ nakli konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

32

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak. Cerrahi ve doğal menopozun kadınlara etkisi üzerine araştırma yapmış olmak.

33

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Doğumsal kalp hastalıklarının moleküler genetiği konusunda çalışma yapmış olmak.

34

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

En az 3 yıllık, kalp nakli konusunda sorumlu hekim veya sorumlu hekim yardımcısı olarak sertifika sahibi olmak.

35

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk kalp ve damar cerrahisinde yandal uzmanı olmak. Çocuk kalp cerrahisinde sol atriyal basınç monitörizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

36

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Pulmoner endaterektomi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

37

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kalp transplantasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

38

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Doçentliğini Çocuk Kardiyolojide almış olmak. Pulmoner emboli konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

39

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Perkütan kapak yerleştirmede (TAVİ vb.) ve perkütan kapak onarımında (mitral balon valvotomi, anylipkasti ve edge-to-edge) ve paravalvüler leak kapatmada çalışması ve deneyim sahibi olmak.

40

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

İskemi reperfüzyon konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

41

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Gastroentereloji yandal uzmanı olmak. İleri laparoskopik cerrahi sertifikası olmak.

42

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Deneysel oddi sfinkteri ve LES (alt özefagus sfinkteri) konularında çalışmalar yapmış olmak.

43

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Periferik arter girişimleri korener girişimler yapısal kalp hastalıkları konularında yayınları olup deneyim sahibi olmak.

44

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Girişimsel kardiyoloji konusunda deneyimli olmak.

45

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Girişimsel periferik vasküler hastalıklar konusunda deneyim sahibi olmak.

46

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Elektrofizyoloji konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

47

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Elektrofizyolojik çalışma, radyofrekans kateter ablasyonu ve TAVİ alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

48

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk Kalp ve damar cerrahisinde yandal uzmanı olmak Çocuk kalp cerrahisi vakalarında serebral perfüzyon takibi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

49

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

İskemi ve reperfüzyon alanında hayvan deneylerinde deneyimli olması, “Minimal invazif ve Robotik Kalp cerrahisi” alanında deneyim, Çocuklarda intrakorpereal assist device kullanımı ile ilgili tecrübesi ve yayını olmak.

50

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam. Cer. SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Güçlendirilmiş eksternal kontur pulsasyon yönteminin tedavide kullanılması ile ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.

51

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

HLA Polimorfizmi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Lomber lordoz ölçümü ile ilgili metod sahibi olmak.

52

İstanbul Okmeydanı SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Üst gastrointestinal onkoljisi cerrahisi konusunda deneyimi olmak.

53

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. Nörobehçet konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

54

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Hemoglobinopatiler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

55

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Endokrinoloji ve Metebolizma alanında almış olmak. Kök hücre ve moleküler düzeyde çalışmalar yapmış olmak.

56

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Nefroloji alanında almış olmak. Polikistik böbrek hastalığında insilün direnci konusunda çalışma yapmış olmak.

57

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Girişimsel Radyoloji alanında yayınları olup deneyim sahibi olmak.

58

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Katarakt cerrahisi ve uvea hastalıkları konusunda deneyimi ve yayını olmak.

59

İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Vitroretinal cerrahide ve primatür retinopatide eğitim almış ve deneyim sahibi olmak.

60

İstanbul SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Coclear implantasyon uygulamasında deneyimli olmak, alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası bir projede proje yöneticisi olmak.

61

İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Tüp bebek sertifikası olması infertilite ve kanser ilişkisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

62

İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Yenidoğanda almış olmak. Yenidoğan canlandırması konusunda eğitim faaliyetinde bulunmak.

63

İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuklarda obezitenin vasküler hasarı ve Kritik hastalık hiperglisemisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Çocukluk çağı tiroid kanseri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

64

İstanbul Süreyyapaşa Göğ.Hast. ve Göğ. Cer. SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak, diafragma mekaniklerini ölçme konusunda deneyimli olmak.

65

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Deneysel sepsis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

66

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Diyaliz hipervolemisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

67

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Endokrinoloji ve metebolizma yandal uzmanı olmak. İnsülin direnci ölçüm metodları ve insülin klemp tekniği konusunda deneyim sahibi olmak.

68

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Akustik nörinom ve kafatabanı cerrahisi ve ileri endoskopik sinüs cerrahisi konularında çalışmalar yapıp deneyim sahibi olmak.

69

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

Profesör

1

El cerrahisi ve ağız yüz çene cerrahisi yandal sertifika sahibi olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

70

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Pediatrik nöroşirürji konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

71

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

Doçent

1

El cerrahisi yandal uzmanı olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

72

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Adli psikiyatri konusunda deneyim sahibi olmak. RTMS (repetitive transcranial magnetik stimulatin) konusunda çalışma yapmış olmak.

73

İstanbul Ümraniye SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Omurga cerrahisi ve spinal endoskopik cerrahi konularında yayınları olup,deneyim sahibi olmak.

74

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nütrisyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olması, geriatri konusunda deneyimi ve yayınları olmak. Uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacı veya yardımcı araştırmacı olmak.

75

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Mobil anjiyografi cihazı ile girişimsel işlemlerde deneyimli olmak. Primer PTCA ve kalp cerrahi desteği ile ilgili yayınları olmak.

76

İstanbul Ümraniye SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Yanık ve yoğun bakım ünite ve merkezleri planlama, iyileştirme ve koordinasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

77

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, ileri düzey endoskopik girişimsel işlemler konusunda çalışma yapmış olmak. Herediter kanser sendromları konusunda bir proje yürütücüsü olmak. İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile kardiyovasküler sistem ilişkisini araştıran yayınlar yapmış olmak.

78

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Kardiyolojisi yandal uzmanı olmak. Çocuk Elektrofizyolojisi eğitimi almış olmak.

79

İstanbul Ümraniye SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Omurga cerrahisi ve artroplasti konularında deneyim sahibi olmak. Minimal invazi cerrahi konusunda kadavra kursu almış olmak.

80

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Solunum hastalıklarında hastalık yükü ve maliyeti konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

81

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer kanserinde moleküler yöntemler hakkında çalışması ve uluslararası dergilerde yayını olmak.

82

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Nadir hastalıklar konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

83

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Pnömokonyoz ve akciğer kanseri birlikteliğini araştıran uluslararası yayını olmak.

84

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Minimal invaziv göğüs cerrahisi konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

85

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Girişimsel pulmonoloji, torasik onkoloji konusunda çalışmaları ve deneyim sahibi olmak.

86

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Akciğer transplantasyon patolojisi konusunda deneyim sahibi olmak. Adli patoloji konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

87

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Yenidoğanda almış olmak. Yenidoğanda adrenal gland ve apdominal aort konularında çalışma yapmış olmak.

88

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak. D vitamini konusunda çalışma yapmış olmak.

89

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Uterus iskemi reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

90

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tüp bebek sertifikası olması ve endoskopik cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

91

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yandal uzmanı, tüp bebek sertifikası sahibi olmak. Fetal eko konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

92

Bursa Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Koroner yavaş akım fenomeninde sağ ventrikül fonksiyonu ve TIMI kare sayısı ile ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

93 Konya SAUMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumYrd. Doc. 1 ADET

 

Preeklamptik gebelerde Metildopa tedavisinin uterin, umblikal ve fetal orta serebral arterlerdeki kan akımları üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak ve Operatif Histeroskopi konusunda eğitim almış olmak

94. Samsun SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yrd. Doc. 4 ADET

Odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, endoskopik kulak cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.

95. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve EmbriyolojiYrd. Doc. 5 ADET

Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında antioksidan kullanımının etkileri üzerine çalışma yapmış olmak. ÜYTE(Üremeye Yardımcı Tedavi) yönetmeliğine uygun sertifika sahibi olmak. Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitimi almış olmak.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.